Chủ đầu tư

Lãnh đạo thực hiện nghi thức Lễ khởi công dự án Becamex Vsip Bình Định

CHỦ ĐẦU TƯ LIÊN MINH BECAMEX – VSIP

Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ BECAMEX – VSIP Bình Định được liên minh  Becamex IDC – VSIP làm chủ đâu tư, liên minh này tập hợp 2 chủ đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực phát triển Khu công nghiệp và Đô thị tại Việt Nam với hàng loạt dự

Scroll to Top