Hiệp Vinh 1A

Hiệp Vinh 1A

Dự án Khu tái định cư – dân cư Hiệp Vinh 1A   thuộc phân khu 7 (khu công nghiệp – đô thị Becamex A)

  1. Quy Mô: 90 ha.
  2. Vốn đầu tư: 420 tỷ đồng.
  3. Thời gian thực hiệp hợp đồng  dự án: không quá 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram

Bài viết cùng chủ đề

Hiệp Vinh 1B

Dự án Khu tái định cư – dân cư Hiệp Vinh 1B  thuộc phân khu 7 (khu công nghiệp – đô thị Becamex A) Quy Mô: 99,4 ha; Vốn đầu tư: 432 tỷ đồng, Thời gian thực hiệp hợp đồng  dự án: không quá 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hiệp Vinh 2

Dự án Khu tái định cư – dân cư Hiệp Vinh 2  thuộc phân khu 7 (khu công nghiệp – đô thị Becamex A) Quy Mô: 95 ha; Vốn đầu tư: 552 tỷ đồng, Thời gian thực hiệp hợp đồng  dự án: không quá 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tân Vinh

Dự án Khu tái định cư – dân cư Tân Vinh  thuộc phân khu 7 (khu công nghiệp – đô thị Becamex A) Quy Mô: 99,2 ha; Vốn đầu tư: 460,5 tỷ đồng, Thời gian thực hiệp hợp đồng  dự án: không quá 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Scroll to Top